KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Kariyer ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi (KAGİM)

KSÜ (KAGİM) Fakülte ve Yüksekokul Son Sınıf Öğrencilerine Yönelik Kariyer Konferansları-10.12.2018

KSÜ KARİYER VE GİRİŞİMCİLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (KAGİM)

FAKÜLTE VE YÜKSEKOKUL SON SINIF ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK KARİYER KONFERANSLARI

FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL

KARİYER YÖNETİMİ SUNUMLARI

KARİYER ÖNERİLERİ SUNUMLARI

TARİH

SAAT

YER

TIP FAKÜLTESİ

Prof.Dr. Mustafa TAŞLIYAN

“Kariyer Yönetimi”

Prof.Dr. Kamile GÜL

“Tıp Fakültesi Öğrencileri İçin Kariyer Önerileri”

20.12.2018

14.00

Tıp Fakültesi

Konferans Salonu

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Dr.Öğr.Üye. Arif Selim EREN

“Kariyer Yönetimi”

Prof.Dr. Mahit GÜNEŞ

“Mühendislik Fakültesi Öğrencileri İçin Kariyer Önerileri”

10.12.2018

14.00

Senem Ayşe

Konferans Salonu

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Prof.Dr. İsmail BAKAN

“Kariyer Yönetimi”

Prof.Dr. Seyhan TAŞ

“İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencileri İçin Kariyer Önerileri”

10.12.2018

14.00

Cahit Zarifoğlu

Konferans Salonu

ZİRAAT FAKÜLTESİ

Dr.Öğr. Üye. Ahmet Melih EYİTMİŞ

“Kariyer Yönetimi”

Prof.Dr. Cafer GENÇOĞLAN

“Ziraat Fakültesi Öğrencileri İçin Kariyer Önerileri”

10.12.2018

14.00

Ziraat Fakültesi Konferans Salonu

ORMAN FAKÜLTESİ

Prof.Dr. Ethem TAŞ

“Kariyer Yönetimi”

Prof.Dr. Fatih MENGELOĞLU

“Orman Fakültesi Öğrencileri İçin Kariyer Önerileri”

10.12.2018

14.00

Orman Fakültesi Konferans Salonu

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Doç.Dr. Ali Haluk PINAR

“Kariyer Yönetimi”

Prof.Dr. Nail YILDIRIM

“Eğitim Fakültesi Öğrencileri İçin Kariyer Önerileri”

10.12.2018

14.00

Eğitim Fakültesi Konferans Salonu

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Dr.Öğr. Üye. Mustafa MACİT

“Kariyer Yönetimi”

Prof.Dr. Musa GÖĞEBAKAN

“Fen-Edebiyat Fakültesi Öğrencileri İçin Kariyer Önerileri”

11.12.2018

14.00

Fen-Edebiyat

Fakültesi

Konferans Salonu

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Dr.Öğr. Üye. Arif Selim EREN

“Kariyer Yönetimi”

Prof.Dr. Mehmet Akif ÖZDOĞAN

“İlahiyat Fakültesi Öğrencileri İçin Kariyer Önerileri”

11.12.2018

14.00

İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Doç.Dr. Burcu ERŞAHAN

“Kariyer Yönetimi”

Prof.Dr. Mehmet ÖZKARCI

“Güzel Sanatlar Fakültesi Öğrencileri İçin Kariyer Önerileri”

11.12.2018

14.00

Güzel Sanatlar

Fakültesi

Konferans Salonu

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Prof.Dr. Abdullah SOYSAL

“Kariyer Yönetimi”

Prof.Dr. Deniz TUNCEL

“Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencileri İçin Kariyer Önerileri”

11.12.2018

14.00

Sağlık Bilimleri

Fakültesi

Konferans Salonu

BEDEN EĞİTİMİ SPOR YÜKSEKOKULU

Dr. Öğr. Üye. Ahmet Melih EYİTMİŞ

“Kariyer Yönetimi”

Doç.Dr. Ünal TÜRKÇAPAR

“Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu Öğrencileri İçin Kariyer Önerileri”

11.12.2018

14.00

Beden Eğitimi

Spor Yüksekokulu

Konferans Salonu